โปรแกรมคำนวณ ดัชนีมวลกาย (BMI)

น้ำหนัก

ก.ก.

ส่วนสูง

ซ.ม.

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)


0

ตารางค่ามาตรฐาน

ช่วงดัชนีมวลกาย (กก./ม²) ระดับ
ต่ำกว่า 18.5 น้ำหนักน้อยเกินไป
18.5 - 24.9 น้ำหนักปกติ
25.0 - 29.9 น้ำหนักเกิน
30.0 - 34.9 โรคอ้วนระดับ 1 (ปานกลาง)
35.0 - 39.9 โรคอ้วนระดับ 2 (รุนแรง)
40 ขึ้นไป โรคอ้วนระดับ 3 (รุนแรงมากหรือโรคอ้วนอันตราย)
กลับสู่ด้านบน

ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้น ไม่ควรใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของบุคคลเพียงอย่างเดียว ดัชนีนี้ไม่ได้คำนึงถึงมวลกล้ามเนื้อ, ความหนาแน่นของกระดูก, องค์ประกอบของร่างกายโดยรวม, และความแตกต่างทางเชื้อชาติและเพศ ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อการประเมินสุขภาพอย่างครบถ้วน