โปรแกรมคำนวนสินสอด

women

ฝ่ายหญิง

รายได้ต่อเดือน

บาท

อายุงาน

ปี

ฐานะครอบครัว
สถานที่อยู่อาศัย (เฉพาะฝ่ายหญิง)ระดับการศึกษา (เฉพาะฝ่ายหญิง)

man

ฝ่ายชาย

รายได้ต่อเดือน

บาท

อายุงาน

ปี

ฐานะครอบครัวค่านิยมของครอบครัว

รักแท้
ไม่ต้องแคร์สือ

ยึดติดกับเงินสินสอดมากขนาดไหน

1

หน้าใหญ่
ใจป้ำ

มูลค่าสินสอด

คำนวณ

0 - 0 บาท

โปรแกรมนี้ ไม่ได้อ้างอิงจากกฏเกณ์ใดๆทั้งสิ้น ใช้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

เป็นสูตรคำนวนที่คิดขึ้นมาเอง โดยใช้การประมาณเงินเก็บที่พึงจะมี ประกอบกับกำลังสนับสนุนของครอบครัว รวมถึงปัจจัยค่านิยมของครอบครัว

ปล. อย่าเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการเป็นหนี้จากการแต่งงานกันนะคะ