จับสลาก

กระปุุกสลาก

ถ้าพร้อมแล้วก็เลื่อนลงไปเลย
เหลือสลาก 0 ใบ

โปรแกรมช่วยสุ่ม ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ช่วยประหยัดกระดาษ

1. พิมพ์ชื่อสลากทั้งหมดลงไปในกระปุก
2. หากต้องการลบชื่อ คลิกที่ชื่อ
3. กดปุ่ม "จับสลาก!" และโปรแกรมจะสุ่มชื่อให้