สุ่มเลขบัตรประชาชน

-------------


โปรแกรมสำหรับสุ่มเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับใช้ทดสอบกับโปรแกรมที่ต้องการเลขบัตรประจำตัวประชาชน ใช้เพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น